Föräldrarådgivning

Behovet av föräldrarådgivning kan uppstå under olika omständigheter. Exempelvis när det uppstår svårigheter att vara förälder, när det uppstått en kris i barnets utveckling eller när barnet inte vill träffa en psykoterapeut. Genom min mångåriga erfarenhet som behandlare och förälder erbjuds möjligheten att tillsammans med mig reflektera över ert föräldraskap samt finna nya sätt att ta sig an situationen.

Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning kan vara till hjälp när du står inför svårigheter som du inte förstår, eller behöver nya perspektiv på en aktuell livssituation. Ibland kan några samtal räcka. Andra gånger kan samtalen hjälpa till i beslutet att söka psykoterapi eller annan professionell hjälp. Bedöms det som aktuellt erbjuds ett första rådgivningssamtal utan betalning.