Om mig

Porträttbild av Donald

Mitt namn är Donald Almén, Leg psykoterapeut, Handledare och Socionom. Jag arbetar med olika former av psykoterapeutiska samtal, handledning, konsultationer och utbildning. Jag har varit verksam sedan 2004.

Jag arbetar utifrån övertygelserna att mänskliga lidanden har en mening, ett historiskt sammanhang och går att förstå. Vidare, att vi alla har ett omedvetet, att vi är i behov av andra för att förstå oss själva samt att det inte finns några hela människor.
Jag startar ingen psykoterapi eller andra samtal om jag inte tror mig kunna vara till hjälp eller kunna ge svårigheterna mitt fulla engagemang.

Jag önskar även nämna att en betydande del av min erfarenhet av vad det kan innebära att var människa och de uttryck det kan ta sig har jag fått genom att vara familjehemsfar sedan 2000. Det har gett mig djup erfarenhet av att leva och bo med unga människor med psykiatriska diagnoser, trauman, skilda former av övergrepp, exilproblematik och missbruk.

Mina mottagningar har jag i centrala Göteborg och Lerum.