Handledning

Jag erbjuder handledning av psykoterapeuter och psykologer i det psykoterapeutiska arbetet. Jag erbjuder även handledning av personal och chefer inom olika verksamhetsområden, såväl enskilt som i grupp.

I mitt arbete som handledare har jag utverkat en handledningsmetod som börjar med att vi tillsammans identifierar tre specifika områden. Områdena är:

Dessa områden förbinds till en i bred mening psykodynamisk teori som sedan appliceras på den aktuella situationen. I korthet innebär det ett synsätt att omvärlden såväl som den enskilde skapar den relation som uppstår i arbetet, att den rymmer konflikter som får konsekvenser för möjligheten att tänka, tala och förhålla sig till gränser.

I min uppgift som handledare ansvarar jag för

Anlitas jag som handledare utarbetas

Jag har avtal med följande parter om handledning: