Förändra ditt liv med psykoterapi

Psykoterapi är en särskild form av samtal där vi tillsammans söker förstå hur det som är svårt i livet hänger samman med ditt liv nu eller tidigare. Min utgångspunkt är att ditt lidande och svårigheter bär på en mening som vi genom det psykoterapeutiska samtalet försöker förstå och tillsammans arbetar för att öka dina möjligheter att förändra och påverka ditt liv.

Läs mer